Náhodné foto

Náhodné foto

Život a dílo Jaroslava Foglara

V období 1.-31.3.2009 se v knihovně Ostrava-Přívoz konala výstava s tímto názvem.
Pro dětské čtenáře knihovny byl připraven i kvíz, jenž byl poslední den výstavy vyhodnocen.
Na výstavě jste měli možnost vidět ukázky čtyř kreslířů Rychlých Šípů, ukázky Ryhlých Šípů z Mladého hlasatele a Vpředu, životopis J.F., něco o SPJF, něco o klubech, také stručné info o předchozích devíti ročnících Uctívačů ginga. K vidění byly také všechny Ulčovky, Sebrané spisy Jaroslava Foglara, knihy Svatopluka Hrnčíře, knihy vydané ke stému výročí narození J.F., turistické známky, časopisy, odznaky, kartičky, a ještě mnoho dalšího. Čtenáři měli také možnost získat řadu Ulčovek a propagační kartičku výstavy.
Na poměrně omezené prostory se výstava opravdu povedla. Děkujeme!!

Zapsal Sova