Náhodné foto

Náhodné foto

Zápis z výroční schůze pobočky

20.1.2008

Třetí lednovou neděli se uskutečnila, v klubovně 21.OBS Plameňáci, výroční schůze Severomoravské pobočky SPJF. Přítomni byli - DMBobr, Delfín, Kosťa, Mamut, Sova, Mexičan, Nienna, Rolf a Tanid. Omluvila se Koko.

15:00 - Sraz v klubovně Plameňáků, přítomni všichni výše uvedení, kromě Kosti
15:10 - volná diskuze k CVVZ v Přerově;
15:17 - diskuze o zóně SMP na serveru iklubovna.cz - Mexičan nemá do zón přístup, žádá o registraci;
15:23 - přichází Kosťa, schůze je oficiálně zahájena;
15:25 - odsouhlasení programu výroční schůze (9-pro, 0-proti, 0-se zdrželo);
15:26 - Mexičan přečetl Výroční zprávu SMP za rok 2007 - jmenovitě hovořil například o Kuličkiádě (březen 07), akci Po stopách Uctívačů Ginga (duben 07), o vernisáži a výstavě ke 100. výročí Jaroslava Foglara ( květen, červen 07), bambiriádě (květen 07) aj.;
15:41 - projednávání akcí na rok 2008 - termíny:
- 30.3. - Kuličkiáda (začátek v 13:00)
- 18.-19.4. - Uctívači Ginga (tentokrát v Novém Jičíně)
- 23.-25.5. - Bambiriáda
- 15.-17.6. - Dobrodružný víkend (pořádá Turlogh);
16:08 - diskuze na téma cíle a směr SMP - nová členská základna, nábory dětí do klubù a oddílů;
16:29 - volba členů vedení a předsedy SMP;
-navrženi a zvoleni kandidáti Mexičan, Kosťa a Mamut (9-pro, 0-proti, 0-se zdrželo);
- navržen a zvolen předseda Mexičan (8-pro, 0-proti, 1- se zdržel);
16:40 - určen termín další porady - 19.3.2008 v 18:00 v klubovně Plameňáků;
16:58 - diskuze o časopisu pobočky, zájem ho vytvářet projevili členové klubu Havířovská dvojka - Bobr a Sova;
17:05 - Mexičan informoval o novém členu SMP p.Fraňkovi z Havířova;
17:12 - vedení si dalo za úkol mimo jiné do příští porady sestavit nový seznam všech členù SMP;
17:22 - ukončení schůze, rozchod na vlaky a tramvaje.

Zapsal Rolf