Náhodné foto

Náhodné foto

Zápis z výroční schůze pobočky

11.1.2009

Přítomni: Kosťa, Mexičan, Joli, Bobr, Mamut a Sova.
Místo konání: klubovna 354.KBS Modrý Mauritius, Havířov.

Body programu:

 • Zpráva o činnosti SMP za rok 2008
 • Volba nového vedení SMP
  Předsedou zvolen Mexičan, zástupcem zvolen Mamut- jednohlasně
 • Seznámení členů s akcemi na rok 2009
  -Akce na rok 2009:
  březen- výstavka + kvíz o Jaroslavu Foglarovi, knihovna Ostrava
  4.dubna-Kuličkiáda
  17.-19.dubna- Uctívači Ginga
  Brigáda na tábořišti- termíny: 1.-3.5., 8.-10.5 nebo 15.-17.5. Termín bude později upřesněn.
  5.-7.6.-Bambiriáda
 • Diskuze k činnosti SMP a návrhy na zlepšení
 • Diskuze o webu a emailu pobočky
  zřízeny stránky pobočky na www.smp-spjf.blogspot.com
  zřízen email: smp-spjf@seznam.cz

Zapsal Sova