Náhodné foto

Náhodné foto

Výroční schůze pobočky

4.11.2009

16:07- zahájení porady, přítomni: Mexičan, Rolf, Kokosek, Čára, Kosťa, Joli (Delfín), Sova a DMBobr
První bod programu- zhodnocení činnosti za rok 2009:
SMP pořádala akce: Po stopách Uctívačů Ginga, Kuličkiádu, Indiana Jones a boj o štít, Výstavu o životě a díle Jaroslava Foglara a brigády na tábořišti v Želechovicích.
Členové pobočky se dále zúčastnili táborů BS, nebo tábory pořádali (Mexičan, Joli)
- Mexičan potkal v Brně Mamuta ( je zaneprázdněn a nemá na pobočku čas), Rolf omluvil Jardu a Káju (jsou zaneprázdněni)
- Úkol pro předsedu - založit nový seznam členù pobočky!
- Vánoční nadílka se uskuteční 12.12. v Havířově v klubovně Modrého Mauritia, poté pouštění lodiček po řece Lučině
- volba nového místopředsedy místo Kosti, který odstoupil- zvolena Alžběta Kosová- Kokosek (7-0-1)
- Plán akcí na rok 2010:
- leden/únor výstava Dobrodružné časopisy pro děti a mládež“ (15.ledna vernisáž).
- únor - Tramvajení - soutěž pro milovníky MHD
- duben - tradiční Kuličkiáda na Landeku
- květen – Bambiriáda, prezentace SMP
- jaro/léto - brigády, tábory, RVVZ
- září - Závod pluto
-říjen- Indiana Jones a boj o štít
- prosinec - vánoční nadílka
Cíl do příštího roku: Místo tradiční jarní akce Uctívači bude SMP pořádat jarní Stínadelské setkání na Severní Moravě!!!

Zapsala: Kokosek