Náhodné foto

Náhodné foto

Kuličkiáda 2006

Z klubovny Plameňáků, kde probíhala porada SMP jsme se 1. 4. obohaceni ještě o Kubu a Davida z Plameňáků přemístili na dějiště. Areálu hornického muzea Landek.

Zde jsme připravili disciplíny a poté pozorovali, jak se pomalu začínají scházet závodníci. Něco po dvanácté byla Kuličkiáda zahájen a kolem padesáti účastníků se rozprchlo na pět disciplín. U Důlku se deseti kuličkami měli strefit do důlku (kam jinam) pokud možno co nejvíce krát. Ten samý úkol, akorát se strefit do otvorů, jejichž velikost se zmenšovala se zvětšujícím se počtem bodů (názorný příklad nepřímé úměry), měli u Molekul. U Banky to bylo taky podobně. Jen se strefit do otvorů desky na stojící na zemi. Na stanovišti Desky měli účastníci kuličku dovést až nakonec desky. Ovšem s tím, že deska byla děravá, takže to nebylo až tak jednoduché. Tentokrát to bylo přímá úměra (čím dál kulička dojede, tím víc bodů). Posledním stanovištěm byla nová disciplína nazvaná Luft-Bum. Jednalo se o to, že pet láhev byla rozříznuta na dvě poloviny, do ní byl nasypán štěrk na zátěž a obě dvě půlky se houpaly nad sebou cca 40 cm. Protože jste nevěděli do, které se máte trefovat dříve, byli tyto láhve ještě rozhoupané. Počasí nám přálo, protože jsme si ho objednaly a spokojenost k tomu byla na všech stranách. Všichni jsme se podílely na perfektním programu a průběhu.


Autor: Tanid